Điều khoản dịch vụ HIO

ĐIỀU 1. NGUYÊN TẮC CHUNG     

1.Trước khi đăng ký sử dụng dịch vụ HIO, Khách hàng xác nhận đã đọc, hiểu và đồng ý với tất cả các Điều khoản trong Thỏa Thuận Cung Cấp Và Sử Dụng Dịch Vụ HIO này (sau đây gọi tắt là “Thỏa thuận”) thông qua việc đồng ý đăng ký sử dụng dịch vụ HIO, Khách hàng chấp nhận không có bất kỳ giới hạn nào về và/hoặc liên quan tới tất cả các điều khoản và điều kiện dưới đây, kể từ thời điểm đăng ký sử dụng dịch vụ.      

2. Khi tham gia dịch vụ HIO được cung cấp bởi Công ty Cổ phần Dịch Vụ Đặt Sân Golf Việt Nam (sau đây gọi tắt là “VGSBooking”), Khách hàng cam kết có đủ tuổi theo luật định để xác lập thỏa thuận có tính ràng buộc, và không phải là người bị ngăn cấm tiếp nhận Dịch vụ theo pháp luật Việt Nam, hoặc đã có sự chấp thuận trước của Người đại diện hoặc Người giám hộ hợp pháp để sử dụng Dịch vụ theo quy định và phù hợp với thỏa thuận này.

3. Chúng tôi có thể chỉnh sửa, cập nhật Thỏa thuận này bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Việc chỉnh sửa này sẽ có hiệu lực ngay khi được cập nhật trên Ứng dụng vHandicap, các kênh truyền thông chính thức của VGSBooking như vNewstoday.com hoặc bằng văn bản, từ các đại lý chính thức. Khách hàng cần thường xuyên kiểm tra các thay đổi này, và việc khách hàng tiếp tục tham gia dịch vụ sau khi đã được chỉnh sửa, cập nhật đồng nghĩa với việc Khách hàng đồng ý với các nội dung đã thay đổi đó.

ĐIỀU 2: GIẢI THÍCH DỊCH VỤ HIO        

1.Dịch vụ HIO là Dịch vụ Giải đấu trong môn thể thao Golf, mà ở đó Giải thưởng “Hole-in-One” sẽ được trao cho Người chơi thực hiện thành công đánh bóng xuống hố gôn quy định chỉ bằng một (01) cú đánh từ điểm phát bóng (đối với các hố Par3 trên sân gôn trong 1 vòng thi đấu 18 hố gôn) với các giá trị Giải thưởng tùy thuộc vào Dịch vụ HIO mà khách hàng lựa chọn sử dụng.

- Trong 1 ngày thi đấu khách hàng được quyền mua nhiều hơn 1 gói Dịch vụ HIO theo ngày, mỗi gói Dịch vụ được tính cho 1 Giải đấu HIO (đảm bảo một vòng chơi tối đa 18 hố gôn, trường hợp Giải đấu Khách hàng chơi nhiều hơn 18 hố gôn thì Dịch vụ HIO mặc định được tính cung cấp cho 18 hố gôn đầu tiên). Các Giải đấu trong cùng 1 ngày phải có teetime cách nhau tối thiểu 4 giờ.

2.Giải đấu HIO là Giải đấu Golf được tổ chức bởi Công ty Cổ phần Dịch Vụ Đặt Sân Golf Việt Nam mà trong Giải đấu này, khách hàng đã lựa chọn, sử dụng Dịch vụ HIO do Công ty Cổ phần Dịch Vụ Đặt Sân Golf Việt Nam cung cấp bằng cách hình thức khác nhau. Bằng việc đăng ký sử dụng Dịch vụ, khách hàng đồng ý rằng VGSBooking sẽ là đơn vị tổ chức chính thức cho Giải đấu HIO mà khách hàng tham dự.

3. Giải thưởng HIO chỉ được trao 01 lần/01 khách hàng/01 Giải thi đấu/01 vòng thi đấu 18 hố golf tiêu chuẩn (Trong trường hợp Khách hàng đánh trúng HIO từ 02 lần trở lên trong 1 Giải thi đấu thì cũng chỉ được nhận 1 lần giải thưởng tương ứng với giá trị Dịch vụ HIO mà khách hàng đã đăng ký cho Giải đấu đó).

4. Trường hợp khách hàng đăng ký tham gia kết hợp các gói dịch vụ HIO cho cùng 1 vòng đấu 18 hố (Gói Dịch vụ Theo ngày và gói Hội viên theo năm) khách hàng có thể nhận được đồng thời giá trị giải thưởng HIO tương ứng với giá trị giải thưởng của các dịch vụ đã đăng ký. Hạn mức giá trị nhận thưởng tối đa là 500.000.000 VNĐ (Năm trăm triệu đồng)/01 vòng thi đấu 18 hố. Không loại trừ những trường hợp vì một lý do nào khác khách hàng của thể mua vượt hạn mức trao thưởng 500.000.000VNĐ của VGSBooking.

5. Dịch vụ HIO không giới hạn khoảng cách từ Teebox; không giới hạn số lần trúng thưởng đối với gói Dịch vụ HIO sáu (06) tháng và gói Dịch vụ HIO năm (365 ngày). Trường hợp khi khách hàng trúng HIO từ hai (02) lần trở lên khi sử dụng gói Dịch vụ HIO sáu (06) tháng và gói Dịch vụ HIO năm (365 ngày) sẽ không phát sinh bất kì một phí dịch vụ nào để duy trì thẻ.

ĐIỀU 3: GIẢI THÍCH DỊCH VỤ HIO “CHƠI TRƯỚC TRẢ SAU” (DQR)

1. Gói Dịch vụ HIO DQR: là hình thức đăng ký sản phẩm bằng việc quẹt mã QR, cho phép khách hàng đăng ký sản phẩm và ghi nợ tại Công ty cổ phần dịch vụ thể thao golf Việt Nam – VGSBOOKING (VGSBOOKING sẽ cấp cho mỗi khách hàng một hạn mức nợ và thực hiện thông báo và thu hồi công nợ của khách hàng theo quy định của VGSBOOKING từng thời điểm). Phương thức này chỉ được áp dụng đối với gói Dịch vụ HIO theo ngày DQR200, DQR100 và với một số khách hàng theo quy định.

2. Điều kiện sử dụng dịch vụ:

      .   Khách hàng là người Việt Nam hoặc người nước ngoài đang sinh sống – làm việc tại Việt Nam có mã vHandicap (VGA) trên phần mềm app vHandicap của Công ty cổ phần dịch vụ golf  Việt Nam.

      .   Đã đóng phí hội viên đầy đủ.

      .   Có số trận đánh từ 20 trận trở lên kể từ thời điểm tham gia vHandicap (có mã VGA).

3. Điều khoản sử dụng:

     .   Hạn mức ghi nợ tối đa: 3.000.000 VNĐ (Ba triệu đồng chẵn).

     .   Thời gian nợ tối đa: 10 (mười) ngày tính từ khi phát sinh nợ.

VGSBooking sẽ nhắn tin báo hạn mức nợ - thời gian thanh toán nợ và hướng dẫn khách hàng thanh toán qua hình thức “Tin nhắn SMS” tại ngày thứ 07; ngày thứ 10 và ngày thứ 11 kể từ khi phát sinh nợ. Ngày thứ 12 kể từ ngày phát sinh nợ sẽ có nhân viên của VGSBooking thông báo dư nợ của khách hàng qua điện thoại

     .  Khách hàng quá hạn trả phí dịch vụ HIO, VGSBooking sẽ tiến hành khóa tài khoản vHandicap (VGA) tại ngày thứ 13 tính từ thời điểm phát sinh nợ.

ĐIỀU 4. ĐIỀU KIỆN THAM GIA DỊCH VỤ HIO      

1.Dịch vụ HIO chỉ được cung cấp cho những Giải đấu HIO khi:   

  1. Có tối thiểu 03 người cùng chơi/thi đấu trong Giải đấu (Không được đổi người chơi trong Giải đấu).  

  2. Sân Golf thi đấu là sân Golf 18 hố tiêu chuẩn và ghi rõ đường đánh với những sân từ 27 hố golf trở lên.

  3. Vùng cỏ tại hố gôn par 3 không được thay đổi hoặc sắp xếp đặc biệt so với điều kiện tiêu chuẩn của các cuộc chơi thông thường cũng như được đặt tại vị trí thuận lợi cho việc giành Giải thưởng.  

  4. Cú đánh “Hole-in-One” (Một gậy vào lỗ par 3 từ điểm phát bóng) phải được thực hiện trong Giải đấu HIO bởi khách hàng đã đăng ký Dịch vụ.      

  5.Không được phép đánh thử, đánh lại trong Giải đấu HIO chính thức.     

  6. Mỗi người chơi chỉ được đánh một lần trong ngày thi đấu chính thức (Đối với dịch vụ HIO của giải đấu theo ngày).      

  7. Loại bóng thi đấu phải theo tiêu chuẩn và trong trường hợp trúng HIO thì phải được xác nhận về loại bóng trên Giấy chứng nhận Hole-in-one của sân golf.

  8. Khách hàng tham gia Giải đấu HIO phải cung cấp mã vHandicap (VGA) trên phần mềm app vHandicap của Công ty cổ phần dịch vụ golf  Việt Nam.

   9. Trường hợp khách hàng là người Việt Nam hoặc là người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam không có mã vHandicap (VGA): cung cấp đầy đủ Họ & Tên + ngày tháng năm sinh (năm sinh) trùng trên Căn cước công dân/ Chứng minh thư nhân dân/ Passport Hoặc cung cấp đầy đủ Họ & tên + số Căn cước công dân/ Chứng minh thư nhân dân/ Số hộ chiếu.   

2. Khách hàng sử dụng Dịch vụ HIO:     

       .   Không phải là Giám đốc sân Golf/Giám đốc điều hành câu lạc bộ Golf/Quản lý/nhân viên sân Golf nơi người chơi tham gia Giải đấu HIO.

       .   Không phải là thành viên/hội viên của Hiệp hội Golf nhà nghề (PGA - Professional Golf Association).

ĐIỀU 5. ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ HIO THÀNH CÔNG       

Dịch vụ HIO được xác định và chỉ được xác định là đăng ký thành công kể từ thời điểm có thông báo xác nhận từ VGSBooking là đăng ký thành công thông qua ứng dụng vHandicap hoặc thông qua xác nhận bằng email, số điện thoại được gửi đến cho Khách hàng.

ĐIỀU 6. THAY ĐỔI, HỦY ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ HIO       

        .   Khách hàng đã đăng ký thành công Dịch vụ HIO sẽ không được thay đổi hoặc hủy bỏ Dịch vụ (hoặc bất kỳ thông tin nào đã sử dụng để đăng ký Dịch vụ), trong mọi trường hợp VGSBooking sẽ không trả lại phí Dịch vụ HIO đã thanh toán sau khi đã có xác nhận đăng ký thành công.

        .   Trong trường hợp trước thời điểm diễn ra giải đấu HIO nếu có sự cố về thiên tai như: bão, lũ, động đất, mưa đá dẫn đến giải đấu không thể diễn ra thì khách hàng phải ngay lập tức thông báo bằng điện thoại đến VGSBooking kèm xác nhận của sân Golf nơi diễn ra giải đấu HIO (Chậm nhất sau 6 giờ kể từ thời điểm bắt đầu giải đấu (Giờ Teetime)) và phải được VGSBooking xác nhận hoãn ngày thi đấu. Khách hàng của VGSBooking được quyền lựa chọn một thời điểm khác để tổ chức lại giải đấu HIO nhưng phải trong vòng 3 ngày kể từ ngày hoãn giải đấu HIO đã đăng ký và phải thông báo đến VGSBooking.

ĐIỀU 7. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA KHÁCH HÀNG

1. Khách hàng tham gia Dịch vụ HIO phải tự đảm bảo rằng mình có đầy đủ năng lực theo quy định của pháp luật và đủ điều kiện quy định tại Thỏa thuận này để đăng ký tham gia Dịch vụ HIO;   

2. Với việc đăng ký sử dụng Dịch vụ, khách hàng đồng ý cung cấp và cho phép VGSBooking thu thập các thông tin cần thiết và/hoặc trao đổi cho các bên liên quan giới hạn với các đối tác của VGSBooking;

3. Khách hàng sử dụng Dịch vụ phải cung cấp cho VGSBooking đầy đủ các thông tin bao gồm:   

       .   Họ và Tên khách hàng (Người chơi đăng ký Dịch vụ);    

       .   Mã vHandicap (VGA); hoặc Ngày tháng năm sinh (trùng khớp với CCCD/CMTND/Passport); hoặc Số CCCD/CMTND/Passport

Đối với khách hàng đăng ký gói Dịch vụ HIO theo ngày, trước khi đăng ký dịch vụ cần cung cấp thêm những thông tin:

       .   Sân Golf thi đấu

       .   Giờ phát bóng (teetime)

       .    Đường đánh cụ thể trong một vòng chơi với những sân từ 27 hố golf trở lên.

4. Khách hàng đồng ý và đảm bảo rằng, các thông tin Khách hàng cung cấp cho VGSBooking là đầy đủ và chính xác; và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về những thông tin này, trong trường hợp có sự sai lệch về thông tin đã cung cấp, VGSBooking có quyền từ chối trao giải thưởng HIO.

5. Trường hợp khách hàng có nhiều hơn 01 mã VGA tương ứng với các mức HDC khác nhau, khách hàng phải đăng kí tham gia Dịch vụ HIO với mã VGA có HDC thấp nhất. Trường hợp khách hàng đăng ký tham gia dịch vụ HIO không đúng theo điều khoản của VGSBOOKING sẽ được tính là gian lận VGSBooking có quyền từ chối trao thưởng khi KH trúng HIO ( áp dụng đối với gọi hội viên Năm và 6 tháng ).       

6. Trách nhiệm của Khách hàng khi trúng HIO:

       .   Thông báo bằng điện thoại cho VGSBooking chậm nhất trong vòng 12 giờ kể từ khi trúng HIO để VGSBooking xác nhận và hướng dẫn các thủ tục nhận thưởng; nếu quá thời gian này VGSBooking sẽ từ chối trao thưởng cho Khách hàng vì bất kỳ lý do gì.

       .    Quý khách hàng phải nộp đầy đủ tất cả các hồ sơ chứng từ cho VGSBooking trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi khách hàng thông báo trúng HIO cho VGSS.

       .    Update Scorecard Giải đấu trên Ứng dụng vHandicap chậm nhất trong vòng 02 (hai) ngày kể từ ngày kết thúc Giải đấu. 

       .    Cung cấp cho VGSBooking đầy đủ các giấy tờ nhận thưởng bao gồm: Tờ khai thông tin xác nhận HIO (theo mẫu của sân) nội dung xác nhận ngày, giờ, vị trí hố, tên gậy thực hiện cú HIO, xác nhận của người chơi, người làm chứng, thông tin người trúng thưởng, giấy chứng nhận HIO, bản sao có chứng từ 1 trong các chứng từ tùy thân của khách hàng như CMND/CCCD/Hộ chiếu.     

       .    Khách hàng có nghĩa vụ phối hợp với VGSBooking trong mọi công việc liên quan theo đúng hướng dẫn của VGSBooking để có thể nhận thưởng.

       .    Khách hàng trúng thưởng là người Việt Nam hoặc nước ngoài đều phải có tài khoản ngân hàng tại Việt Nam, trường hợp khách hàng không có số tài khoản tại Việt Nam thì phải có giấy ủy quyền cho người nhận hộ có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.

 ĐIỀU 8. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA VGSBOOKING   

       .    VGSBooking có quyền từ chối trao Giải thưởng HIO cho Khách hàng trong trường hợp Khách hàng vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này, các quy định của pháp luật hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ các hướng dẫn nhận thưởng của VGSBooking.

       .    VGSBooking chỉ trao thưởng bằng hình thức duy nhất là chuyển khoản vào tài khoản các ngân hàng được mở tại Việt Nam.   

       .   Tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan đến việc cung ứng dịch vụ.       

       .    Đảm bảo cung cấp chính xác, đầy đủ các dịch vụ cho Khách hàng theo thỏa thuận.     

       .   Cung cấp tài liệu hướng dẫn, hỗ trợ Khách hàng sử dụng dịch vụ.     

       .   Giải đáp thắc mắc, khiếu nại của Khách hàng liên quan đến dịch vụ.      

       .   Khi nâng cấp, phát triển dịch vụ, VGSBooking được phép bổ sung, cung cấp thêm các tiện ích dịch vụ cho Khách hàng mà không cần thông báo hoặc yêu cầu Khách hàng đăng ký bổ sung dịch vụ.       

       .   Khi Khách hàng truy cập và sử dụng dịch vụ, VGSBooking có thể thu thập và lưu trữ các thông tin như các số liệu thống kê quá trình truy cập, các thông tin cá nhân cung cấp cho VGSBooking. Các thông tin cá nhân khách hàng cung cấp bao gồm nhưng không giới hạn tên, ngày sinh, số điện thoại, địa chỉ email, địa chỉ thường trú, địa chỉ sử dụng dịch vụ.... VGSBooking có quyền sử dụng các thông tin này vào việc lập kế hoạch, nghiên cứu, quản lý, giám sát, tư vấn, hỗ trợ giữa VGSBooking với Khách hàng và (hoặc) sử dụng vào mục đích quảng bá, giới thiệu sản phẩm dịch vụ của VGSBooking cho Khách hàng hoặc cung cấp thông tin cho đối tác bảo hiểm của VGSBooking, các cơ quan pháp luật theo yêu cầu của Luật pháp hoặc của Toà án.       

      .   Các quyền khác theo quy định của VGSBooking và của pháp luật.  

ĐIỀU 9. CÁC TRƯỜNG HỢP TỪ CHỐI TRAO THƯỞNG      

       .   VGSBooking sẽ không trao Giải thưởng HIO cho khách hàng nếu là hậu quả trực tiếp   hoặc gián tiếp từ:

       .   Bất kỳ hành vi trốn tránh, vi phạm pháp luật, vi phạm luật lệ, nội quy sân chơi của Khách hàng/Người tham dự Giải đấu HIO và/hoặc người chơi cùng của người tham dự Giải đấu HIO thực hiện;

       .   Bất kỳ hành vi không trung thực, gian lận, lừa đảo hoặc cố ý của Khách hàng/Người chơi tham dự Giải đấu HIO và/hoặc người chơi cùng của người tham dự Giải đấu HIO,… thực hiện;     

       .   Việc vi phạm bất kỳ luật lệ nào của giải đấu HIO và quy định hoặc bất kỳ điều kiện, đảm bảo nào của Thỏa thuận này của bất kỳ người tham gia giải đấu HIO và/hoặc người chơi cùng người tham dự Giải đấu có khiếu nại đòi Giải thưởng HIO. 

       .    Người chơi trúng HIO trong Giải đấu mà giờ Teetime thực tế trên sân chênh lệch từ 10 phút trở lên so với giờ Teetime đã đăng ký Dịch vụ   (áp dụng với dịch vụ giải thưởng theo ngày).

ĐIỀU 10. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP   

       .   Nội dung các điều kiện, điều khoản Dịch vụ trong Thỏa thuận này được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam.    

       .   Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh tranh chấp, hai bên sẽ chủ động giải quyết trên cơ sở thương lượng, hòa giải. Trường hợp không giải quyết được, tranh chấp sẽ được đưa ra Tòa án có thẩm quyền theo quy định pháp luật để giải quyết.

 ĐIỀU 11. ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG       

       .   Các vấn đề chưa được quy định tại Điều kiện, điều khoản Thỏa thuận này sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và/hoặc các cam kết/thỏa thuận có hiệu lực khác giữa các bên.    

       .   Khách hàng đã đọc, hiểu, nhất trí và cam kết thực hiện đúng các quy định tại Điều kiện, điều khoản của Thỏa thuận này.       

       .   Điều kiện, điều khoản của Thỏa thuận này có hiệu lực kể từ ngày Khách hàng thực hiện đăng ký và sử dụng dịch vụ của VGSBooking. 

Điều 12: Điều khoản bổ sung

    .   Từ 0h00 ngày 01 tháng 9 năm 2022 VGSBooking thực hiện việc thay đổi giá trị giải thưởng HIO cho 14 sân như sau:

No Tên sân Golf Giá trị giải thưởng của gói HIO D100, M100, Y100 (vnd) Giá trị giải thưởng của gói HIO D200, M200, Y200 (vnd)
1 Diamond Bay Golf 75,000,000.00 150,000,000.00
2 FLC Samson Golf 90,000,000.00 180,000,000.00
3 Laguna Lang Co Golf 90,000,000.00 180,000,000.00
4 Mong Cai International Golf 90,000,000.00 180,000,000.00
5 Montgomerie Links Golf 90,000,000.00 180,000,000.00
6 The Bluffs Ho Tram Golf 85,000,000.00 170,000,000.00
7 Dalat at 1200 Golf 85,000,000.00 170,000,000.00
8 Chi Linh Star Golf Valley 90,000,000.00 180,000,000.00
9 FLC Quy Nhon Golf 85,000,000.00 170,000,000.00
10 est Lakes Golf & Villas 85,000,000.00 170,000,000.00
11 Sacom Golf Club (Tuyền Lâm) 85,000,000.00 170,000,000.00
12 Hoiana Shores Golf Club 75,000,000.00 150,000,000.00
13 FLC Halong Bay Golf Club & Luxury Resort 75,000,000.00 150,000,000.00
14 Harmonie Golf Park 85,000,000.00 170,000,000.00

. Các gói HIO theo lượt D100. D200; gói HIO 6 tháng M100, M200; Gói HIO theo một năm Y100, Y200 mua 0h00 ngày 01 tháng 9 năm 2022 áp dụng theo mức trả thưởng trên

. Các gói HIO trên mua trước 0h00 ngày 01 tháng 9 năm 2022 vẫn được áp dụng giá trị giải thưởng như cam kết ban đầu của VGSBooking

Thông tin liên hệ

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn

  • 0332511112
  • contact@gmail.com
  • 214 Lạc Long Quân, Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam


icon icon